Zgodovina

Certificirani proizvajalci

KRANJSKIH KLOBAS

Poimenovanje kranjska klobasa smejo uporabljati samo certificirani proizvajalci kranjske klobase. 

Proizvajalec je lahko fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja proizvodnjo kranjske klobase v skladu s Specifikacijo, potrjeno s strani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in v skladu z ostalimi akti, ki opredeljujejo geografsko zaščito kranjske klobase ter veljavnimi predpisi za proizvodnjo in prodajo živil.

Kakovost izdelkov se pri proizvajalcih kranjske klobase preverja redno, v postopkih notranje in zunanje kontrole.

GIZ kranjska klobasa trenutno združuje štirinajst certificiranih proizvajalcev, ki kranjsko klobaso proizvajajo po natančno predpisani recepturi in potrjenem proizvodnem postopku.

Certificirani proizvajalci kranjske klobase so združeni v Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev kranjske klobase, ki deluje od leta 2005.

Temeljna dejavnost GIZ-a je nadzor nad kakovostjo kranjske klobase in promocijo izdelka, ki se na trgu enotno označuje z logotipom kranjska klobasa – zašpiljeno dobra  in evropskim simbolom kakovosti zaščitena geografska označba.Košaki TMI d.o.o.

Celjske mesnine d.d.

Loške mesnine d.o.o.

KRAS d.o.o.

Meso Kamnik d.d.

Čadež d.o.o.

Panvita Mir d.d.

Mesarija Mlinarič d.o.o.

Mesarstvo Podobnik d.o.o.

Mesarstvo Blatnik d.o.o.

Mesarstvo Oblak d.o.o.

Kodila d.o.o.

Kmetija Hribar

MCL Mesni center Luka d.o.o.