O projektu

Kranjska klobasa - zašpiljeno dobra!

EU SIMBOL KAKOVOSTI

O projektu

Kmetijski in prehranski izdelki, proizvedeni v Evropski uniji, odražajo pisano raznolikost različnih evropskih regij in njihovih tradicij. Da bi lahko zaščitili in promovirali izdelke s specifičnimi značilnostmi, ki so posledica njihovega geografskega izvora, pa tudi tradicionalne izdelke, so bile na ravni Evropske unije razvite tri evropske sheme kakovosti – trije različni logotipi oziroma označbe, ki so predpisane z evropskimi uredbami:

  • Zaščitena označba porekla
  • Zaščitena geografska označba
  • Zajamčena tradicionalna posebnost

Namen teh označb je, da potrošnikom pomagajo prepoznati tradicionalno kakovost kmetijskih proizvodov, ki jih kupujejo. Z drugimi besedami: če izdelek nosi znak evropske sheme kakovosti, pomeni, da je zaupanja vreden. Označbe potrjujejo avtentičnost izdelkov bodisi v smislu njihovega regijskega porekla bodisi v smislu njihovega tradicionalnega načina pridelave. Na drugi strani evropske sheme kakovosti pridelovalcem tako označenih izdelkov pomagajo zakonsko zaščititi njihove izdelke pred kopiranjem ali pred zlorabo imen izdelkov.

GIZ kranjska klobasa je na nacionalnem trgu pričel z izvajanjem 3-letnega programa Standardi EU shem kakovosti – zaupanja vredna kakovost. Gre za projekt, ki je sofinanciran s strani Evropske unije, njegov cilj pa sta promocija evropskih shem kakovosti in promocija kranjske klobase, označene z EU simbolom kakovosti – zaščitena geografska označba.

Skozi edinstveno zgodbo o kranjski klobasi, ki nosi oznako Zaščitena geografska označba in, ki je umeščena v kontekst evropskih shem kakovosti, je potrošnikom omogočeno prepoznavanje evropskih standardov kakovosti. Ob tem so izpostavljene posebne lastnosti proizvodnje kranjske klobase in nadzor kakovosti, kar izdelkom iz evropskih shem kakovosti zagotavlja zajamčeno kakovost in avtentičnost.

Zaščitena geografska označba (ZGO)

Evropska shema kakovosti Zaščitena geografska označba (ZGO) narekuje, da mora pri izdelku, ki nosi to označbo, vsaj ena od proizvodnih faz kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju, po katerem je proizvod poimenovan, medtem ko surovina, denimo, lahko izvira iz drugega geografskega območja. Tako označen kmetijski proizvod ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti.


Kranjska klobasa – zaščiten izdelek

Kranjska klobasa je eden od tradicionalnih slovenskih izdelkov, ki je umeščen v evropsko shemo kakovosti in je označen z evropskim simbolom Zaščitena geografska označba. Evropska komisija je namreč leta 2015 odobrila vnos kranjske klobase v register zaščitenih geografskih označb (ZGO) in jo tako dodala na seznam več kot 1200 zaščitenih kmetijskih proizvodov v EU.
Logotip kranjska klobasa v obliki nalepke na izdelku zagotavlja, da je izdelek proizveden v skladu z recepturo navedeno v potrjeni Specifikaciji in predstavlja izdelek zaščiten z oznako Zaščitena geografska označba.

Nosilec projekta

Nosilec projekta promocije Evropskih shem kakovosti in kranjske klobase, zaščitene z EU simbolom – ZGO, je Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev kranjske klobase, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana – Slovenija (e-mail: giz.kranjskaklobasa@siol.net, telefon: +386 (0)1 565 92 40).

Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev kranjske klobase deluje od leta 2005 dalje in združuje petnajst certificiranih proizvajalcev tega vrhunskega izdelka. Združenje kot svojo najpomembnejšo vlogo izpostavlja:
– nadzor nad kakovostjo kranjske klobase,
– prednosti zaščitene geografske označbe in
– promocijo izdelka višje kakovosti.

GIZ kranjska klobasa promocijske aktivnosti neprekinjeno izvaja že od leta 2008, s ciljem široke prepoznavnosti tradicionalnega slovenskega živila, ki ga vsi certificirani proizvajalci enotno označujejo z logotipom kranjska klobasa-zašpiljeno dobra in z evropskim simbolom kakovosti Zaščitena geografska označba.

Družite se z nami

Kranjska klobasa je družabna

No recent Facebook posts to show