Zgodovina

Najbolj sveže

NOVICE

KRANJSKA KLOBASA skozi zgodovino – 2. del

02.09.2019

Kakovost Kranjske klobase je po 2. svetovni vojni močno upadla. Izrednega pomena je, da se je znanje izdelovanja po izvirnem receptu ohranilo kljub novim tehnologijam, ki so jo uvajale prehranske industrije v Jugoslaviji. Biotehniška fakulteta v Ljubljani je ob podpori Gospodarskega interesnega združenja Meso in izdelki opravila raziskavo o Kranjski klobasi, v kateri je sodelovalo 10 slovenskih mesnopredelovalnih podjetij. Ta podjetja so se leta 2005 združila v Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev Kranjske klobase in prav to je bil začetek njene posebne zaščite, pri kateri je bil upoštevan njen najstarejši zapisani recept. 

Leta 2013 je bilo tradicionalno izdelovanje Kranjskih klobas razglašeno za živo mojstrovino državnega pomena. Od leta 2015 dalje pa je Kranjska klobasa navedena v registru zaščitenih geografskih označb (ZGO) Evropske unije.