Zgodovina

Najbolj sveže

NOVICE

Izvor imena “Kranjska”

15.12.2019

Dežela Kranjska je zgodovinska pokrajina, ki je v grobem obsegala današnje slovenske pokrajine: Gorenjsko, Dolenjsko, Notranjsko in dele Primorske. Prvič je bila omenjena leta 973 kot del vojvodine Koroške. Današnje ozemlje nekdanje Kranjske skoraj v celoti pripada Sloveniji, manjši del pa Italiji. Slovenec je bil včasih z drugim imenom imenovan tudi Kranjec. Ime izdelka Kranjska klobasa tako vsebuje popolnoma določeno geografsko opredelitev. 

Označevanja s pridevnikom “kranjski, kranjska” danes po večini označujejo avtohtonost. Med najbolj znanimi je nedvomno Kranjska klobasa, v drugih jezikih poimenovana kot Krainerwurst, Kransky Sausage, Salsiccia di Cragno. Svetovno znana je tudi kranjska čebela (Apis mellifera carnica), ki je ena od treh standardnih čebeljih pasem in poznana tudi v drugih jezikih (Carniolian Bee, Krainer Biene).

Klobasa prvotno pomeni okrogla kepa mesa. Avstrijsko in nemško poimenovanje “Klobasse”, ki se uporablja v določenih narečjih je prevzeto iz slovenščine. 

Prav etimologija kot tudi ostala pričevanja govorijo, da je mesna klobasa nesporno del naše kulturne dediščine, saj je že stoletja na slovenskih tleh prisotna v vsakdanjem in prazničnem ritualu, predvsem pa je del prazničnega rituala kolin. In ime Kranjska klobasa izvira prav iz kolin v 19. stoletju.